www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Wie zijn wij

Kadodder begeleidt gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking in hun zoektocht naar antwoorden, binnen de ganse provincie Antwerpen.
Daarnaast biedt Kadodder ook individuele, gespecialiseerde opvang die zorgt voor zinvolle bezigheden in de vertrouwde omgeving van de persoon met een beperking.
Kadodder biedt ook outreach aan ondersteuners van personen met een verstandelijke beperking.
Wij begeleiden hoofdzakelijk aan huis.
De frequentie van de begeleiding of opvang wordt in overleg met het gezin afgesproken.
Kadodder vertrekt vanuit de hulpvragen van het gezin en de persoon met beperking, vanuit een pluralistische invalshoek en met respect voor ieders eigenheid en privacy.

Kadodder heeft een erkenning RTH (Rechtstreekst Toegankelijke Hulp), MFC (Multifunctioneel Centrum) en VZA (Vergund Zorgaanbieder).
Ook met een PAB (Persoonlijk Assistentiebudget) kan je bij ons terecht voor individuele orthopedagogische begeleiding.

Ook tijdens deze coronacrisis zetten onze thuisbegeleiders hun ondersteuning verder via telefoon, mail, skype of andere communicatiekanalen.
Ons telefonisch onthaal blijft verzekerd tijdens de kantooruren.

Nieuwe aanmeldingen blijven mogelijk.

Sterrenstrand
Onderweg met schitterende brussen

Een methodiek om op een speelse manier in gesprek te gaan met brussen rond het thema brus-zijnMeer info